Det är inte enkelt att vara smart, men smart att göra det enkelt.

Inom ramen för Smart Waste Management samverkar vi för att utveckla intelligenta lösningar för att hantera de komplexa utmaningarna inom avfallssektorn.​

 • Dygnskompostering tar matavfall från bord till jord på endast 24 timmar
 • Biokol, ”det svarta guldet”, tar förbränningen upp för trappan och skapar hållbara resurser.
 • Biodolomer, ett granulat som eliminerar plastens negativa påverkan fast bibehåller den positiva.
 • Sensor och analysteknik, maximerar nyttjandegrad och kundnytta.
 • Digitala lås som medger tillgång till låsta utrymmen när det behövs.
 • Ruttoptimering med fokus på automatiserad sensorstyrd insamling.
 • Gamification, pantlösningar på vardagsförpackningar.
 • Insamling, transport och återvinning.

Det är inte enkelt att vara smart, men smart att göra det enkelt.

Inom ramen för Smart Waste Management samverkar vi för att utveckla intelligenta lösningar för att hantera de komplexa utmaningarna inom avfallssektorn.​

 • Dygnskompostering tar matavfall från bord till jord på endast 24 timmar
 • Biokol, ”det svarta guldet”, tar förbränningen upp för trappan och skapar hållbara resurser.
 • Biodolomer, ett granulat som eliminerar plastens negativa påverkan fast bibehåller den positiva.
 • Sensor och analysteknik, maximerar nyttjandegrad och kundnytta.
 • Digitala lås som medger tillgång till låsta utrymmen när det behövs.
 • Ruttoptimering med fokus på automatiserad sensorstyrd insamling.
 • Gamification, pantlösningar på vardagsförpackningar.
 • Insamling, transport och återvinning.

Vi är Smart Waste Management

SWM fungerar som ett företags- och kompetensnätverk utifrån ett avfalls- och återvinningsperspektiv.

Vi tar avfallet på en hållbarhetsresa och utmanar - är det värt att göras ska det göras smart!

Vad betyder cirkulär ekonomi?

En cirkulär ekonomi är ett regenerativt system där resursinmatning och avfall, utsläpp och energiläckage minimeras genom att sakta, stänga och minska material och energilösningar. Detta kan uppnås genom långvarig hållbar design, kontinuerligt underhåll, reparation, återanvändning, renovering, återtillverkning och återvinning.

Detta står i kontrast till linjär ekonomi som är en ”ta, göra och slösa”-produktionsmodell. Cirkulär ekonomi handlar om att stänga kretsloppen, såväl socialt, som ekonomiskt och ekologiskt. EU har också beslutat om ett paket med cirkulär ekonomi, som omfattar alla medlemsländer.

SWM TV

Här kan du hitta de senaste videoklippen från SWM och vårt företagsnätverk

Kontakta oss